Household Reports   


जनसांखिक अवस्था
तालिका नं. १ - पालिकाको कुल जनसंख्या
तालिका नं. २ - पालिकाको वडा अनुसार जम्मा घरधुरी तथा जनसंख्या
तालिका नं. ३ - गाउँपालिकाको टोलगत घरधुरी तथा जनसंख्या
तालिका नं. ४ - लैंङ्गिक आधारमा घरमुली विवरण
तालिका नं. ५ - धर्मका आधारमा जनसंख्या
तालिका नं. ६ - मातृभाषा आधारमा जनसंख्या
तालिका नं. ७ - जातीय समूहका आधारमा घरधुरी र जनसंख्या
तालिका नं. ८ - जातजातिका आधारमा घरधुरीसंख्या
तालिका नं. ९ - जातजातिका आधारमा जनसंख्या
तालिका नं. १० - उमेर समूहका आधारमा जनसंख्या
तालिका नं. ११.१ - पाँच वर्षभन्दा माथिको साक्षरता विवरण
तालिका नं. ११.२ - तहगत रुपमा शैक्षिक विवरणा
तालिका नं. १२ - विद्यालय (कक्षा १२)जान छाडेकाहरुको (१७ वर्षसम्मको व्यत्ति मात्र) संख्या
तालिका नं. १३ - विगत ३ वर्षमा व्यवसायिक सिप तालिम प्राप्त गर्नेहरुको विवरण
तालिका नं. १४ - वित्तीय पहुँच बैंक वा सरकारी संस्थामा बैंक खाता हुनेको विवरण
तालिका नं. १५ - प्रकारगत रुपमा अपाङ्गताको अवस्था
तालिका नं. १६ - अपाङ्गता परिचय पत्रको विवरण
तालिका नं. १७ - दीर्घरोगको अवस्था
तालिका नं. १८ - वैवाहिक अवस्था
तालिका नं. १९ - विगत १ वर्षभित्र मानिस मृत्यु भएको विवरण
तालिका नं. २० - मृत्यु हुँदाको औषत उमेर
स्वास्थ्य अवस्था
तालिका नं. २१ - मृत्युको कारण
तालिका नं. २२ - खानेपानीको श्रोत
तालिका नं. २३ - खानेपानी ल्याउँदा (जाँदा आँउदा र पानी भर्दा) लाग्ने समय
तालिका नं. २४ - शौचालय
श्रोत साधनको अवस्था
तालिका नं. २५ - घरको विवरण
तालिका नं. २६ - घर बनेको सामग्री
तालिका नं. २७ - घरको स्वामित्व
तालिका नं. २८ - घरको छाना
तालिका नं. २९ - घरको जग
तालिका नं. ३० - घरको तला
तालिका नं. ३१ - भवन मापदण्ड अनुसारको घर
तालिका नं. ३२ - भवन भुकम्प प्रतिरोधी
तालिका नं. ३३ - घरको जोखिमको अवस्था
तालिका नं. ३४ - जोखिम पारिवारिक योजना
तालिका नं. ३५ - बिजुली बत्तिको पहुँच
तालिका नं. ३६ - बत्तिको श्रोत
तालिका नं. ३७ - खाना पकाउन प्रयोग हुने मुख्य ईन्धन
तालिका नं. ३८ - चुल्होको प्रयोग
तालिका नं. ३९ - घरायसी उपकरणहरु
आर्थिक अवस्था
तालिका नं. ४० - परिवारको मुख्य पेशा
तालिका नं. ४०.१ - व्यक्तिको पेशा
तालिका नं. ४१ - भूस्वामित्व
तालिका नं. ४२ - जग्गाको परिमाण अनुसार घरधुरी
तालिका नं. ४३ - कृषि कार्यका लागि प्रयोग भएको जग्गा (रोपनीमा)
तालिका नं. ४४ - सिंचाई सुविधा पुगेको जग्गा (रोपनीमा)
तालिका नं. ४५ - खेतीपातीबाट गत १ वर्षको उत्पादन
तालिका नं. ४६ - पशु चौपाय सम्बन्धी विवरण
तालिका नं. ४७ - पंछी (कुखुरा /हाँस/ परेवा) सम्बन्धी विवरण
तालिका नं. ४८ - माछापालन सम्बन्धी विवरण
तालिका नं. ४९ - मौरीपालन सम्बन्धी विवरण
तालिका नं. ५० - गत १ वर्षको सरदर वार्षिक आम्दानी
तालिका नं. ५१ - रेमिट्यान्स आम्दानी र खर्च (वार्षिक)
तालिका नं. ५१.१ - वैदेशिक रोजगारमा जानेको विवरण
तालिका नं. ५१.२ - देशगत वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको विवरण
तालिका नं. ५२ - आफ्नो खाद्यान्न उत्पादनले वर्षमा खान पुग्ने महिना

© 2023 Hexagon Pvt. Ltd.